Fusion Movement

Behandling og Genoptræning

Med et behandlings forløb ved MOVEMENT LAB for du individuel årsags behandling. Det vil sige, at jeg altid sætter dig og din hverdag i centrum, og jagter årsagen fremfor symptomerne.

 

I praksis gøres dette ved at du ved første konsultation vil få en grundig undersøgelse, hvor vi lokaliserer de fysiske og biomekaniske årsager til dit problem. Det primære mål med behandlingen vil være at ændre disse årsag, og derefter give kroppen de bedste betingelser for at genopbygge sig selv.

 

For at ændre årsagen til en skade, vil vi ofte ændre på skadelige bevægelser/ledstillinger i din krop, udspænde led eller træne muskulatur der har vist at være en begrænsning for dig. For atter at bringe kroppen på niveau med dine ambitioner, får du en individuel og præcis beskrevet plan, der tager udgangspunkt i din krop og hverdag.

 

De behandlingsmetoder jeg anvender, skal så vidt muligt have videnskabelige effekt. Det vil sige, at der via undersøgelser er bevislig effekt af den pågældende behandling. Da videnskabelige undersøgelser imidlertid altid bygger på et gennemsnit, kan man ikke garantere 100 % effekt. Imidlertid forsøger vi at lokalisere netop det, der kendetegner dig og dit bevægelsesmønster. Herved sikres du en meget individuel behandling, der på alle fronter tager udgangspunkt i dig.

 

For at få et præcist billede af din skade, anvender jeg det nyeste udstyr inden for branchen. Herved sikres du en nuanceret og præcis vurdering, og dermed et optimalt grundlag for din genoptræningsplan.

 

Venlig hilsen Jacob Iversen

 

Du vil ved et behandlingsforløb ved Movement komme igennem faserne beskrevet herunder.

 

1.
Grundig undersøgelse

 

2.

Behandling og Behandlingsplan

 

1. Undersøgelsen

Kropsanalyse

Belastningsvurdering af din krop i stående stilling.

Via digital videoanalyse finder vi din kropsholdning. Herved lokaliserer vi områder med stor belastning og sammenholder det med dine smerter og din historie. Vi sammenholder højre og venstre side samt forside og bagside. Vi finder herved asymmetrier og afvigelser fra det såkaldt normale.

Intet menneske er symmetrisk eller har ideelle ledstillinger, men de fleste lever uden smerter på trods af dette. Det er derfor afgørende at sammenholde denne undersøgelse med din smerteopfattelse. Herved kan man for det meste se sammenhænge mellem en skævhed i et led og din smerteopfattelse.      

 

Bevægelsesanalyse

Belastningsvurdering af din krop i bevægelse.

Ved 3-dimensionel videoanalyse og digital lokalisering af dit massemidtpunkts bevægelser, lokaliseres højbelastningsområder i dit bevægelsesmønster. Vi vil via video- og trykmønsteranalyser let kunne vise dig de belastende bevægelser og områder, og derved kunne give dig en klar forståelse af årsagen til dit problem. 

 

Belastningsvurdering

Evaluering af den mængde belastning du udsætter din krop for i din hverdag (arbejde, træning osv.)

Her finder vi den type og mængde belastning, du udsætter din krop for i din hverdag. Vurderingen sker umiddelbart ud fra dine udsagn. Det kan være nødvendigt at lave mere detaljeret undersøgelse af din hverdag i form af arbejdspladsvurdering, teknik i idræt osv. 2. eller sidste behandling vil ofte foregå i din hverdag i form af dit kontor, i dit træningscenter eller med din normale idrætsklub. Herved sikres en god tilbagevending til dagligdagen og optimerer chancerne for en fremtidig effekt.        

 

2. Behandling og behandlingsplan

Præcis og let udførlig træning

Træning er den behandlingsform, der i følge videnskabelige undersøgelser har den bedste og mest langvarige effekt på de fleste skader i kroppen. Træning kræver tid og energi, og derfor forsøger vi altid at lave træningen så effektiv og præcis som overhovedet muligt. Dermed optimeres forholdet mellem træningstid og behandlingseffekt.

Da træning er den eneste måde, du kan forstærke muskler, sener og led, er det en meget anvendt behandlingsform.

Du vil efter hver undersøgelse eller konsultation være udstyret med en nøjagtig plan for, hvad du skal gøre til næste gang. Dette virker motiverende og sikre en konstant udvikling.

 

Frigørelse af låste led (efterfulgt af blivende korrektion)

Ved langvarig skævhed i et led vil leddet ofte låse i  en skæv stilling. For at korrigere denne stilling skal leddet ”låses op”. Dette vil ofte give en umiddelbar lindring. Imidlertid er effekten af en manipulation bevislig meget kortvarig. For en langvarig effekt skal en manipulation eller oplåsning af et led altid opfølges af en korrektion af den skæve ledstilling, der har forårsaget ledlåsningen.

 

Individuelt tilpassede indlægsåler

Ortopædiske indlæg har meget god behandlingseffekt på mange lidelser i ben og ryg. Da foden er vores eneste berøring til omverdenen, vil en lille asymmetri i foden forplante sig op igennem hele kroppen.

Symptomer på skævheder i bevægeapparatet kan være resultatet af en meget kraftig belastning (ofte set i idræt) eller en lavere belastning over lang tid, ofte i forbindelse med arbejde eller almindelig daglige belastninger. Ved indlægget korrigeres skævheden, og kroppen vil herefter ofte hele sig selv. Afhængig af vævsnedbrydningen i forbindelse med den skæve belastning kan det være nødvendigt at kombinere indlæg med eksempelvis ledfrigørelser, manipulationer eller træning

 

Korrektion af arbejdsplads eller arbejdsrutiner

Da arbejdspladsen er det sted, hvor vi bruger mest tid i vores hverdag, kommer mange skader herfra. For at hele en skade skal årsagen korrigeres. Ved en arbejdspladsvurdering finder man ofte letkorrigerbare årsager til symptomer.

 

Akupunktur hovedsageligt i forbindelse med smertebehandling

Akupunktur har en bevislig effekt på umiddelbar smertebehandling. Oftest kan man anvende akupunktur i starten af et behandlingsforløb, men for en langvarig effekt er det ofte gavnligt at kombinere med årsagskorrektion og træning.

 

Træningsprogrammer

Ud fra grundige undersøgelser af dine forcer og svagheder udarbejdes et program, der passer ind i din hverdag. Du instrueres grundigt i dette, og der evalueres efter dit ønske.

Se "Personlig Træning" for eksempler!

 

 

 Min adresse

Vingaardsgade 9 - 4. Sal - 9000 Aalborg

 Kontakt mig Tlf. + 45 29 92 89 34  Email adresse jacobiversen@mail.dk  facebook - Lad os holde kontakten  

 

 

Designet af: Reklamebureau Ultimate Web, Aalborg