Fusion Movement

Triathlon kursuser

Triathlon:

Eksempler på Kurser/Foredrag til Triatleter:

 

Præstations optimering i triatlon

Målgruppe:

Triatlet og trænere fra opstart til elite.

Mål:

At give en indsigt i såvel generelle og mere specifikke trænings optimeringer i triatlon og hvordan disse kan integreres i en træningsplan på den mest optimale måde.

Beskrivelse:

Kurset vil gennemgå:

· Optimal teknik og træning i svømning

· Cykel set up og træning i cykel

· Løbe teknik og træning

· Kombination af de 3 discipliner i den endelige træning

De tekniske elementer og cykel set uppet vil blive illustreret med video eksempler og der vil blive vist praktiske øvelser til optimering af dette, og hvorledes disse integreres mest optimal i din træning.

Definitionerne på forskellige træningsformer forklares (aerob & anaerob træning, supramaksimal træning, styrketræningsformer osv.) og effekterne af disse sættes i relation til en triatlets daglige træning.

Der vil blive givet eksempler på ugeplaner og progression af træningen, således at den nye viden lettere kan integreres i din træning.

Tid: Samlet 10-12 timer TIMER – oftest fordelt over 2 dage!

 


 

Skadesforebyggelse i triatlon

Målgruppe:

Triatleter og trænere fra opstart til elite.

Mål:

At få viden om årsagen til de mest almindelige skader i de 3 discipliner og i triatlon generelt. Kunne optimerer teknik og træning for at nedsætte risikoen for skader i fremtiden.

Beskrivelse:

I relation til de 3 discipliner gennemgås de mest almindelige skader i triatlon, og årsagen til disse. I praksis illustreres hvorledes man kan bedre årsagerne til skaderne og hvordan dette placeres i den daglige træning.

Kurset vil anvende teoretisk gennemgang, forevisning og afprøves af praktiske øvelser, video illustrerede eksempler på svømme, cykel og løbe teknik.

Tid: 3-4 timer

 


 

Styrke træning i triatlon

Målgruppe:

Triatleter og trænere fra opstart til elite.

Mål:

At give et overblik over de forskellige styrketræningsformer og relaterer dem til triatlon i et præstations optimerende og skadesforebyggende perspektiv.

Beskrivelse:

De forskellige styrketrænings former og effekter af disse gennemgås, og diskuteres i forhold til triatlon.

Optimal øvelses udførsel illustreres og afprøves, og der diskuteres integration af styrke træning i den øvrige træning.

Tid: 3-4 timer

 


 

Bikefit - i et individuelt perspektiv og i relation til tri!

Målgruppe:

Triatleter og trænere fra opstart til elite.

Mål:

At give indsigt i de mest almindelige fokus punkter i en cykel indstilling. At få indsigt i den individuelle anatomiske variation indvirkning på cykel indstillingen og de overvejelser man bør gøre sig i relation til dette.

Beskrivelse:

Kurset gennemgår den normale måde at opsætte en cykel på i forhold til triatlon og hvordan individuel anatomi kan lokaliseres/testes, og hvilke effekter det kan have på variationen af cyklens opsætning.

Endvidere diskuteres relation mellem teoretisk bike-fit og rytterens egen følelse, watt output ift. Komfort, watt output ift. Skader og individuel reaktion på den samme ændring i cyklens set up.

Kurset vil have en teoretisk del illustreret med video eksempler og en praktisk del hvor du som kursist selv lære at analyserer og komme med ændrings forslag.

Tid: 4-6 timer

 


 

Svømning – den optimale teknik!

Målgruppe:

Aktive triatleter i alle aldre samt trænere på alle niveauer.

Mål:

Få et klart indtryk af hvad der er god svømme teknik, samt kunne overfører dette til basale fysiske egenskaber og motorik, og endvidere relaterer dette til den enkelte triatlet ift. Den bedst individuelle teknik.

Beskrivelse:

Med praktiske video eksempler over og under vand gennemgås teknik I forhold til optimal fremdrift og minimal vandmodstand. Der gives normal årsager til normale tekniske fejl, og normal korrektion af disse. Dette relateres til crawl og generel fysik for en ”normal” triatlet.

Kurset har optimalt både en teori del, en styrke/teknik del og en praktisk svømme del.

Tid: 4-6 timer

 

Kontakt mig og vi finder netop den løsning der passer til jeres klub eller dig.

 

 

 Min adresse

Vingaardsgade 9 - 4. Sal - 9000 Aalborg

 Kontakt mig Tlf. + 45 29 92 89 34  Email adresse jacobiversen@mail.dk  facebook - Lad os holde kontakten  

 

Designet af: Reklamebureau Ultimate Web, Aalborg