Fusion Movement

Svømning:

Svømmeteknik - Grundlaget for god teknik og praktisk tilgang

Målgruppe: Trænere i såvel konkurrence & undervisnings afdelingen. I en meget praktisk og forkortet udgave kan dette kursus ligeledes laves til svømmere på 1. og 2. holdet.

Mål: Få et klart indtryk af hvad der er det basale I god svømme teknik, samt kunne overfører dette til basale fysiske egenskaber og motorik ved svømmeren.

Beskrivelse: Med praktiske video eksempler over og under vand gennemgås teknik I forhold til optimal fremdrift og minimal vandmodstand. Der gives normal årsager til normale tekniske fejl, og normal korrektion af disse.

Tid: 4 timer

 


 

Stilarts kurser (et kursus i hver stilart)

Målgruppe: Trænere primært i konkurrence afdelingen. I en meget praktisk og forkortet udgave kan dette kursus ligeledes laves til svømmere på 1. og 2. holdet.

Mål: Kunne analyserer og korrigerer de enkelte stilarter præcist og effektivt.

Beskrivelse: At få indgående kendskab til den pågældende stilart ift. Kropsposition i vandet, timing mellem arme og ben, optimale led positioner i de forskellige dele af taget og hastighed mellem hånd og masse midtpunkt. Kunne lokaliserer de mest almindelige fejl, og relaterer dette til den fysiske eller motoriske årsag, og få effektive midler til at kunne optimerer og forebygge dette. Kurset indeholder en teoretisk gennemgang af teknikken, video eksempler og en praktisk del med eksempler på svømme teknik, effektiv analyse og korrektion af dette, samt stilarts specifik dryland træning.

Tid: 4-6 timer pr. stilart

 


 

Skadesforebyggelse i svømning

Målgruppe: Trænere i såvel konkurrence & undervisnings afdelingen. I en meget praktisk og forkortet udgave kan dette kursus ligeledes laves til svømmere på 1., 2. og 3. Holdet. Der kan endvidere være en udgave til forældrene som kortligger risikoer, og hvordan disse kan forebygges.

Mål: At undgå skader ☺ - give trænere en teoretisk og praktisk viden om hvad der forårsager skader i svømning og hvordan disse forebygges mest effektiv.

Beskrivelse: Skades risikoen samt skades forebyggelsen gennemgås både i forhold til; Svømme teknik, styrke, bevægelighed, genetisk disponering samt trænings progression. Undervisningen starte med en teoretisk gennemgang, derefter vil der blive vist video eksempler på skades disponerende svømme teknik og korrektion af dette. Slutteligt vil der blive lavet et dryland program med skadesforebyggende træning i relation til styrke, stabilitet og bevægelighed. Den praktiske del vil fokuserer på at lære at lokaliserer og korrigerer øvelses teknik til et optimalt niveau. Deltagerne vil efter endt kursus stå med et anvendeligt skadesforebyggende program i forhold til øvelsesvalg, gentagelser og udførsel.

Tid: 4-6 timer (afhængigt af graden af praktisk træning)

 


 

Træning af den unge svømmer

Målgruppe: Trænere i undervisnings afdelingen samt konkurrence afdelingen.

Mål: At give teoretisk samt praktisk fortåelse for optimal progression af svømme, styrke og dryland træning fra 6 års alderen til senior niveau.

Beskrivelse: Der vil ud fra menneskekroppens udvikling blive gennemgået hvilke fysiske og motoriske evner der trænes mest effektivt i forhold til alders trinnet/det fysiske niveauet. Træneren skal få en teoretisk og praktisk forståelse for at optimal svømme teknik er sammensat af mange fysiske egenskaber og udviklingen af alle disse er grundlaget for optimal udnyttelse af et talent, og dermed den god senior svømmer. De enkelte stilarter ”desikeres” således at træneren for en forståelse af hvilke fysiske og motoriske egenskaber der ligger bag den optimale udførsel af stilarten. Der gives praktiske eksempler på øvelser og progressionen fra ”vand tilvænning” til elite senior svømning.

Tid: 5-6 timer (afhængigt af graden af praktisk træning)

 


 

Styrketræning og dryland i svømning

Målgruppe: Trænere i konkurrence afdelingen, og en praktisk udgave til svømmerne.

Mål: At give teoretisk og praktisk forståelse for svømme- og stilarts specifik styrke og dryland træning.

Beskrivelse: Med udgangspunkt i forståelsen af de fysiske krav i de forskellige stilarter, laves der specifik styrke og dryland træning. Der vil være stor fokus på korrekt udførsel af teknikken i de enkelte øvelse, og en forståelse af hvorledes øvelserne progredieres i relation til svømmernes niveau. Der vil være en teoretisk gennemgang af de fysiske krav i de enkelte stilarter – disse vil blive illustreret med video eksempler. Der vil blive lavet en praktisk gennemgang af en dryland seance, hvilket vil give forståelse for korrekt udførsel og korrekt progression.

Tid: 4 timer

 


 

Smidighed og udspænding i svømning

Målgruppe: Træenere i konkurrence afdelingen og svømmere på 1., 2. & 3. holdet.

Mål: At give indsigt i vigtigheden af udspænding i svømning. At give et overblik over de enkelte udspændingsformes effekter og anvendelighed i svømning. Få en klar fornemmelse af hvilke øvelser, udspændingsformer og teknikken der er mest anvendelig for de enkelte stilarter i svømning.

Beskrivelse: Via teknik analyse af video eksempler på de enkelte stilarter synliggøres hvilke led og muskelgrupper der er væsentlige. ”Normal” bevægelighed gennemgåes og der illustreres basale test af bevægelighed. Der vil blive i relation til svømning blive diskuteret hypermobilitet og hypomobilitet. Med teoretiske og praktiske eksempler gennemgåes de forskellige udspændingsformer og anvendeligheden af disse relateres til de enkelte stilarter. Slutteligt laves der stilarts specifikke udspændings træninger, hvor der der vil være fokus på korrekt teknik. Deltagerne vil have et anvendeligt svømme specifikt træningsprogram efter endt kursus og ud fra en forståelse af baggrunden bag dette program selv være i stand til at videre udvikle på dette.

Tid: 4-6 timer

 


  

Svømning - Den opdragende proces!

Målgruppe: Trænere i konkurrence afdelingen, svømmere på 1. & 2. Holdet. Forældre i forhold til at få en forståelse af at svømning er mere end blot en masse fysiske træning.

Mål: At give trænere, svømmere og evt. Forældre en indsigt i hvordan man teoretisk og praktisk kan optimerer de mentale effekter af svømme træningen, således at svømmeren dannes i et svømmer centreret og demokratisk lærings miljø.

Beskrivelse: Da jeg her har større praktisk end teoretisk erfaring i hvordan svømning kan virke såvel mental op- og nedbrydende, vil dette kursus være meget praktisk funderet. Jeg vil ud fra praktiske eksempler på de mentale konsekvenser af skader, gode og dårlige resultater og forskellige personligheder, belyse hvordan man kan optimerer den konstruktive mentale udvikling af en svømmer. Kurset vil være opbygget omkring let teoretisk gennemgang af mentale udviklings processer, eksempler fra svømme miljøet og praktiske råd til hvorledes der kan arbejdes systematisk med en konstruktiv mental udvikling.

Tid: 2-4 timer (afhængig af mængden af gruppe arbejde/selv refleksion ved kursisterne)

 


  

Best of dryland og skadesforebyggelse

Målgruppe: Trænere i undervisning- og konkurrence afdelingen. I en lettere teoretisk og meget praktisk udgave kan dette laves til svømmere i konkurrence afdeling.

Mål: At give et overordnet indblik i baggrunden samt udførslen af effektiv svømme specifik dryland og forebyggelses træning.

Beskrivelse: Med udgangspunkt i en overordnet forståelse af de krav der er i svømning generelt, og en lettere stilarts specifik forståelse, vil der blive argumenteret for valget af dryland øvelser. Endvidere vil der ud fra evidence og erfaring på det skadesforebyggende område i svømning, blive gennemgået hvilke tiltag der kan laves for at skadesforebygge effektivt i konkurrence svømning. Kurset vil have en kortere teoretisk gennemgang af såvel baggrunden for dryland og skadesforebyggelse, og en længere praktisk gennemgang af specifikke øvelser og korrekt udførsel af disse.

Tid: 4-6 timer

 


 

Træner – hvordan udvikler du dig

Målgruppe: Trænere i konkurrence afdelingen.

Mål: At trænerne vil kunne opsøge og vurderer opdateret viden om svømning fra de bedste internet databaser.

Beskrivelse: Få forståelse for de forskellige niveauet af viden generlt og indenfor forskning, samt ud fra eksempler på svømme specifik forskning indenfor teknik, styrketræning, træning generelt og skades forebyggelse, at kunne vurderer værdien og anvendelighed af forskningen.

Tid: 2-4 timer

 


 

Svømme specifik fysiologi og anatomi

Målgruppe: Trænere i konkurrence afdelingen samt svømmerne på 1. & 2. Holdet.

Mål: At give trænere og svømme i svømme specifik forståelse for anvendt basal anatomi og fysiologi i svømning, og herved skabe en logisk forståelse for hvorfor vi træner som vi gør. /span>

Beskrivelse: Med udgangspunkt i de forskellige stilarter beskrives de væsentlige muskelgrupper til at give kraft og stabilitet for en svømmer. Der relateres til relevant styrke, dryland og smidigheds træning i forhold til de enkelte muskler, således at trænerne og svømmerne for en logisk forståelse for hvorfor træningen er planlagt som den er. Ud fra basal energi fysiologi forklares aerob og anaerob træning på en let tilgængelig måde og denne relateres til daglig eksempler fra svømme træningen. Der vil blive gennemgået og diskuteret arbejdskravene i svømning generelt og specifikt ift. De enkelte stilarter, og dette vil blive relateret til kapacitetsanalyse for de enkelte svømmere. Anatomi delen vil tage udgangspunkt i video eksempler og let teori, samt en praktisk gennemgang af styrke, dryland og udspænding. Fysiologi delen vil have en teori del med reference til svømme relevante eksempler i forhold til forståelsen af trænings kategorisering, periodisering, restitution og trænings effekter.

Tid: 4-6 timer

 

 

 Min adresse

Vingaardsgade 9 - 4. Sal - 9000 Aalborg

 Kontakt mig Tlf. + 45 29 92 89 34  Email adresse jacobiversen@mail.dk  facebook - Lad os holde kontakten  

 

Designet af: Reklamebureau Ultimate Web, Aalborg