Fusion Movement

 

Alm. skader - Hvad Gør Jeg?

Behandling af fod- og underbensskander - HVad gør jeg?

 

Hvad gør jeg ved smerter i…

Herunder beskrives hvordan de mest almindelige skader behandles.

- Skaderne er beskrevet fra foden og opad. - Lavet af Fysioterapeut Jacob Iversen

 

Bestil tid her

 


 

Hælen

Hælspore/ Svangsene irritation

 

Lokalisering:
Smerterne er oftest lokaliseret på indersiden og lige foran hælpuden. Smerter i hælen kommer ofte fra svangsenens træk i hælknoglen. Svangsenen er en trekantet seneplade, hvis funktion er at holde svangen oppe.

Årsag:
Den mest almindelige årsag er et skævt træk i denne svangsene, der placerer meget belastning på indersiden af dens hæfte på hælen. Det skæve træk opstår ved, at man falder indad med foden, og at derved opstår en irritation af svangsenens hæfte på hælknoglen.
Folk med en høj svang har også forøget risiko for irritation samme sted. Grunden til dette er den meget høje spænding, der opstår i svangsenen, da fodens knogler i denne type fod ikke giver efter ved fodisæt.

 

Prognose:
Når man først mærker smerten, er der ofte kun en irritation i svangsenen. Efter korrektionen af årsagen vil symptomerne oftest forsvinde efter mellem 2 og 4 uger.
Ved en langvarig ubehandlet tilstand kan man udvikle en hælspore, som er en knoglenydannelse under hælknoglen. Denne tilstand kan oftest behandles uden kirurgiske indgreb, men kan være lidt mere langvarig (4- 12 uger).
Betændelse i svangsenen forveksles meget ofte med en egentlig hælspore.

Undersøgelse og behandlingen:
Du skal have fortaget en analyse af din fods bevægelse og den præcise lokalisering af din smerte. Herefter skal skadelig bevægelse korrigeres, hvilket vil gøres mest ideelt med en indlægssål, som retter den skadelige bevægelse. Lige meget om du har en svangseneirritation eller en knoglenydannelse, ses oftest en umiddelbar lindring ved behandling med indlægssåler.

Mange steder behandles denne lidelse med hælindlæg, hvilket kan lindre, da de kan stødabsorbere lidt. Da fodens bevægelser imidlertid ikke korrigeres, fjernes årsagen ikke, og derfor har denne behandling oftest ikke en langvarig effekt!

Efter belastningen er fjernet, vil kroppen oftest hele sig selv og smerterne forsvinde. Årsagsbehandlingen kan kombineres med medicin, udspænding af svangsenen og træning af fodens muskler (der findes små muskler i foden, der er med til at styre svangsenen).

Træner du, vil du med korrigeret fodstilling ofte kunne genoptage træningen med det samme. Du skal i den første periode opbygge træningen systematisk, hvilket vi gør i samarbejde med dig og eventuelt din træner.

 

Svangbuen

Smerterne er lokaliseret oppe under svangen og føles ofte som en sammentrækkende eller strammende smerte. Smerterne stammer fra overbelastede muskler, der hæfter ned i svangsenen. Disse muskler overbelastes på grund af for høj eller for lav svangbue og manglende balance i foden.

Undersøgelse og behandling:
Ved at understøtte svangsenen afbalanceres foden og muskler aflastes. Smerterne vil oftest afhjælpes umiddelbart efter korrektion. Aflastningen sker bedst ved indlægssåler, da man derved kan flytte belastningen væk fra det irriterede område. Efter årsagskorrektion følges der ofte op med træning og udspænding af fodens muskler.

Prognose:
Behandlingen vil, efter understøtning af svangen, oftest have umiddelbar effekt efter 1-2 uger.

 

Under forfoden

Smerterne er oftest lokaliseret under forfoden ved grundleddene af en af eller alle 3 af de midterste tæer. Smerterne kommer ofte i forbindelse med træning, langvarigt stående arbejde eller gang. Tilstanden er grundet forfodsplatfod, som findes ved mange mennesker (ca. 50% af befolkningen!).

Forfodsplatfod kommer på grund af overbelastning, og det kan også være genetisk bestemt. Svangbuens tværgående bue (fra lilletå til storetå) placerer normalt kroppens belastning på storetåens og lilletåens grundled. Disse to led er konstrueret til denne belastning, hvilket ikke gælder de 3 midterste tæer. Ved udfladning af forfoden kommer der et tryk på nerver og blodkar under de 3 midterste tæers grundleds, dette giver smerten.

Undersøgelse og behandling:
Man kan ved en relativ simpel undersøgelse fastslå, om du er forfodsplatfod, og om dine smerter er grundet dette. Ved at understøtte de 3 midterste mellemfodsknogler med en såkaldt forfodspilotte, løftes de 3 midterste tæers grundled, nerverne aflastes og smerterne aftager.

Prognose:
Denne behandling har en meget høj succesrate og er uden bivirkninger. Ofte vil smerterne forsvinde umiddelbart efter årsagskorrektionen.

 

Akillessene

Smerter i akillessenen er relativt almindelige, men kan i ubehandlet tilstand være meget langvarig. Smerterne er oftest lokaliseret ca. 1- 2 cm over hælknoglen, og her er der meget få blodkar i senen, og derfor er den langsommere til at restituere og genopbygge sig selv.

Smerten kan ligeledes være placeret ved senens hæfte på hælknoglen, da overgangen mellem 2 vævstyper altid er sårbar.

Tilstanden kommer oftest grundet et skævtræk i senen. Skævtrækket opstår ved dem, der falder indad på deres fødder eller drejer foden udad, og derved drejer hælknoglen med det resultat, at akillessenen slår et knæk.

Ved løbere ser man ofte tilstanden, hvis man er såkaldt forfodsløber, træner bakketræning, øger mængden eller intensiteten i træningen eller løber i sko med meget lav hæl.

Undersøgelse og behandling:

Grundlæggende skal biomekanikken rettes, så hælknoglen rettes op, og herefter skal senen genoptrænes til normal styrke.
Biomekanikken undersøges og rettes via gang- eller løbeanalyse. Herefter laves der en meget let træningsøvelse, som gentages 2-3 gange pr. dag. Kunsten i denne del af træningen er at progrediere fornuftigt. Derfor er en træningsplan meget vigtig, og det er desuden vigtigt, at planen tager højde for fornuftig belastning og restitutionstider. Træningsplanen bør tage udgangspunkt i din hverdag og målsætning.

Prognose:
En akillesseneskade vil med korrekt behandling inden for de først 2 uger, efter smerten er opstået, relativt let kunne afhjælpes.
En langvarig smerte periode på flere måneder vil dog ofte tage 2-3 måneder, før der er smertefrihed, og fuld træning kan fortsættes. Din normale træning vil fra starten være en del af genoptræningsforløbet.

 

Ankelsmerter

Smerterne kan være lokaliseret præcist eller mere diffust omkring ankelleddet. Oftest er smerterne grundet tidligere ankelskader, overbevægelighed/hypermobilitet eller låsninger af fodknogler.

Undersøgelse og behandling:

I gang- eller løbeanalyse findes ankelleddets bevægelse. Herefter undersøges bevægelsen i fodens knogler, og ankelleddets maksimale bevægelse i alle retninger.
Ud fra undersøgelsen kan man ofte korrigere fodens bevægelser via sko, indlægssåler eller via træning eller udspænding af fodens muskler.

Prognose:

Alt efter årsag og længden af den periode du har haft smerter, bedres smerterne oftest i løbet af 1- 4 uger.

 

Underben

Kan oftest lokaliseres til 3 forskellige områder:

  1. Smerter på indersiden af underbenet
  2. Smerter foran på underbenet
  3. Spændinger i lægmusklerne

 

1. Smerter på indersiden af underbenet
Skinnebensbetændelse er grundet fejlstillinger i foden, da dette stresser underbenets muskler, som har til funktion at styre fodens bevægelse. Musklerne bliver først overbelastet, og derefter kommer der irritation i selve knoglen. Der er 3 grader i udvikling af en skinnebens betændelse:

  1. Smerter i musklerne på indersiden af skinnebenet
  2. Smerter på indersiden af skinnebenets kant
  3. Smerter på hele fladen af skinnebensknoglen

I grad 1 kan du for det meste få smerterne til at forsvinde ved at reducere træningsmængden til ca. 75 % af daglig træning. Reduktionen er både i forhold til total træningsmængde og intensitet.
Du kan derefter overveje en gang- eller løbeanalyse for at lokalisere, om du er disponeret for skinnebensbetændelse. Ved korrektion af en disponerende faktor vil du oftest blive i stand til at træne mere og hårdere.

Ved en grad 2 eller 3 tilstand skal der laves en gang- eller løbeanalyse. Ud fra denne korrigeres fejlstillinger i foden via sko, indlægssåler eller træning. Derefter bør der laves en træningsplan for at komme op til normalt træningsniveau igen.

Smerterne aftager oftest i løbet af de første 2 uger efter korrigeret biomekanik. Genoptræningen kan tager mellem 2 og 6 uger.

 

2. Smerter foran på underbenet
Smerterne er lokaliseret i musklen på forsiden af underbenet. Denne muskel bruges til at bremse foden ved isæt. Ved en overbelastning kommer der først en irritation i musklen, og ved langvarig påvirkning går der betændelse i knoglehinden. Smerterne kan oftest flytte sig om på bagsiden af underbenet.
Smerterne kommer for det mest i forbindelse med en optrapning i aktivitets- eller træningsniveau.

Overbelastningen af musklen på forsiden af underbenet kommer på grund af manglende stødabsorbering, skævstillinger i fodled og manglende udholdenhed i musklen på forsiden af underbenet.

Undersøgelse og behandling:
En fornuftig træningsplan vil opbygge udholdenheden i musklen på forsiden af underbenet. Yderligere bør der rettes fejlstillinger i foden for at få den ideelle stødabsorbering.

Grunden kan også være, at du har en meget stiv fod, som ikke giver efter i svangbuen og derved ikke stødabsorberer nok. Herved sendes belastningen videre til underbenet, som derved bliver overbelastet. Dette kræver ekstra stødabsorbering.

Prognose:
Ofte vil korrektion af foden og bedre systematik i træningen give en umiddelbar bedring i løbet af 1-2 uger. Hvis irritationen har bredt sig til benhinden, vil det ofte tage 3-6 uger.

 

Knæsmerter

Knæledssmerter kan sidde mange steder i knæet og har forskellige årsager og derved også forskellige behandlingstiltag. De tilstande, der er nævnt nedenunder, er overbelastningsskader, og udover disse findes der de akutte. De akutte kræver nøje undersøgelser og ved alvorlige tilfælde operation.

Overbelastningsskader i knæet er oftest lokaliseret i et af følgende steder:

Smerter i den nedre spids af knæskallen
Smerterne mærkes ofte i forbindelse med trappegang. Smerterne kan ofte være der i starten af aktivitet, men forsvinder i forbindelse med aktivitet. Ved alvorlige smerter er de tilstede hele tiden.

Smerterne starter som en betændelse i senen lige under knæskallen, og efter kort tid ser man begyndende celledød i senen, og senen bliver derved mindre og svagere.

Årsag og behandling:
Tilstanden er i let grad en yderst normal tilstand ved løb, cykel og idrætter med mange hop. De primære grunde er træningsplanlægning og skævstillinger i knæet.

Behandlingen er derfor korrektion af skadelig biomekanik og derefter udarbejdelse af en progressiv træningsplan, hvilket vil sige, at belastningen gradvist øges.

Hvis tilstanden har været meget langvarig, kombineres den med let udførlige styrkeøvelser.

Prognose:
Med de fornævnte korrektioner vil en let tilstand kunne bedres i løbet af 1-3 uger og en sværere tilstand i løbet af 1-3 måneder.
Tilstanden kan i ubehandlet tilstand stoppe din træning og eventuelt idrætskarrieren.


Smerter på knolden af skinnebenet lige under knæskallen

Tilstanden skyldes en irritation i knoglehinden, hvor i knæskalssenen hæfter i skinnebenet. Grunden til denne tilstand er en kraftig aktivitet i lårmusklen og ses ofte i forbindelse med løb, cykel, spark og idrætter med mange hop.
Årsag og behandling:
Tilstanden er oftest grundet i for hurtig træningsopbygning. Fejlstillinger i foden og dermed knæet kan være en sekundær årsag.
Behandlingen består i let aflastning i form af let nedgang i træningsmængden og intensitet. Endvidere kan man umiddelbart aflastes med knæstrop eller tapening af knæet. Man bør dog være varsomt med dette, da det ofte ikke løser årsagen.
Yderligere bør fejlstillinger i biomekanikken i benet korrigeres, og der skal lægges en træningsplan.   
Prognose:
Tilstanden vil med korrekt behandling aftage i løbet af 3-4 uger, men være øm i lang tid efter!

 

Smerter på ydersiden af knæet

Fra den store ballemuskel og ned på ydersiden af lår og knæ løber et stort senebånd. Smerterne er lokaliseret i en såkaldt slimsæk, der sidder, hvor dette senebånd passerer knæleddets yderside.
Smerten kommer ofte først efter 5-15 minutters aktivitet og kan i kraftige tilfælde mærkes på cykel eller ved gang.
Årsag og behandling:
Senebåndet kan ved fejlstillinger i foden eller hoften komme til at klemme meget på slimsækken, som derved bliver irriteret. Der er 2 fejlstillinger, som medfører tilstanden; at man er hjulbenet, eller at man falder for meget indad på foden.
Som hjulbenet vil senebåndet blive spændt ud over knæet, da benets stilling er cirkulære frem for lige - der er længere mellem 2 punkter i en bue end lige over!
Når du falder indad på foden, vil skinnebenet blive tvunget til at rotere indad. Da senebåndet hæfter på skinnebenet, vil der blive drejet rundt om knæet, og derved vil der komme en opstramning af senebåndet og et tryk på slimsækken.
Tilstanden kommer ofte i forbindelse med forøgelse af træningsmængde, intensitet eller underlag. En evaluering af træningen og udarbejdelse af en ny træningsplan bør indgå i genoptræningen.
Prognose:
I de fleste tilfælde vil der efter korrigeret biomekanik gå 1-2 uger, før smerterne forsvinder. Hvis hoften også er involveret i fejlstillingen, vil der gå 1-2 måneder. Genoptræningen vil tage ca. 1 mdr.
 

Smerter på indersiden af knæet

Smerterne er placeret på indersiden af knæskallen eller langs knæets inderste ledspalte. Smerterne vil ofte være tilstede i begyndelsen og slutningen af træningen og i sværere tilfælde tiltage efter endt træning.
Årsag og behandling:
Årsagen er ofte fejlstilling i fod og hofte leddet, som medfører, at knæet går udad eller indad. Derved bliver der skæv belastning i knæet, og knæets strukturer overbelastes. De irriterede strukturer kan være ledbånd, ledkapsel eller menisker.
Det væsentlige er at få korrigeret fejlstillingerne og eventuelt reduceret stødpåvirkningen i knæet. Dette vil blive gjort med indlæg, øvelser og udarbejdelse af en træningsplan.
Prognose:
Denne form for knæsmerter er meget varierende i deres helbredelsestid. Hvis fejlstillingerne er begrænset til kun at stamme fra foden, vil der ofte gå 2-3 uger, og er flere led indvolveret, vil det tage 2-3 måneder.
Smerter lige over knæskallen

Lokaliseringen er ca. 2-5 cm over knæskallen og kan føles som et større område. I dette område ligger kroppens største slimsæk, og det er den, der bliver irriteret og giver smerter.
Slimsækken nedsætter friktionen mellem knæstrækkermusklen og lårbenet – kroppens olieklatter!

Årsag og behandling:
Irritationen kommer efter hårdt arbejde med muskulaturen på forsiden af låret. Belastningen på lårmusklen er meget stor i isæt i løb, afsæt/landinger efter hop og ved spark.

Behandlingen er ofte en lille reduktion i træningen i forhold til intensitet og mængde. Endvidere udelukkes belastninger, der specielt belaster lårmusklen. Der bør laves en evaluering af træningsprincipper og udarbejdes et optræningsprogram.

Prognose:
1-2 uger før smertefrihed og ved langvarige symptomer herefter 2-4 uger genoptræning.

 

Diffuse smerter omkring knæskallen

Smerterne varierer i lokalisering og kan den ene dag sidde på ydersiden og den næste dag på indersiden af knæskallen. Smerterne kan stamme fra forskellige strukturer omkring knæskallen.

Årsag og behandling:
Årsagen er oftest fejlstillinger i knæet, som grunder i manglende styrke i musklerne omkring hofte, knæ og fodled. Ved disse typer af smerter ses oftest fejlstillinger i foden, som har en indvirkning på knæets biomekanik.
Via træning bør benets bevægelser styres bedre, og eventuelle fejlstillinger i foden skal korrigeres.

Prognose:
I nogle tilfælde skyldes tilstanden fejlstillinger i foden, og man vil i disse tilfælde se en umiddelbar effekt.

 

I andre tilfælde er det grundet fejlstillinger i hofte, knæ og fodled. Det vil i disse tilfælde tage 2-6 måneders træning at afhjælpe tilstanden. Denne træning kan dog blot lægges ind som et supplement til den almindelige daglige træning, og derved bliver det ikke en stor belastning.  Man kan gennem hele genoptræningen lave ens almindelige idræt på et vist niveau

 

Hofte

Hoftesmerter kan have mange årsager, som overordnet set kan inddeles i:

 

Smerterne kan være lokaliseret:


Da smerterne og årsagerne er så mangfoldige, er det med hoftesmerter meget vigtigt med en meget grundig undersøgelse. Under behandlingen og genoptræningen er det endvidere meget vigtigt at sammenligne diagnose med behandlingsfremskridt. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem disse, bør diagnosen atter vurderes.

Med en grundig undersøgelse vil man oftest finde den reelle årsag og kan dermed lave et effektivt behandlingsforløb. Behandlingen og prognosen for de mest almindelige hofteproblemer er som følger:

 

Lysken


Årsag:

Det, man forstår ved en klassisk lyskenskade, er en forstrækning eller overbelastning i hofteindadføremusklen ved dens hæfte til skambenet i lysken. Denne tilstand er ofte kombineret med smerter i hoftebøjeren.


Nye undersøgelser viser imidlertid, at der ved lyskensmerter ofte er en afklemning af den nerve, der løber ned til lyskenregionen. Afklemningen sker der, hvor nerven løber ud fra rygmarven i den øverste del af lænderegionen. Afklemningen vil forårsage, at man vil mærke en smerte i lysken, men årsagen er at finde i lænderyggen.

Behandling:

Ved forstrækningen og overbelastning af indadføren vil behandlingen bestå af 2 etaper:

finde og korrigere årsagen til en overbelastning

genoptræne senen eller musklen


Behandlingen kan du med en god selvdisciplin selv stå for. Den vil koncentrere sig om at styrke hoftens muskler generelt og indadføren specifikt. Alt efter hvad årsagen er, kan der komme flere eller færre elementer ind i genoptræningen.


Ved afklemningen af lyskennerven vil man analysere, hvorfor belastningen er samlet netop omkring denne region af ryggen og derefter korrigere dette. Derefter vil man lave rygøvelser, der fjerner afklemningen af lyskennerven.

Prognose:
Forstrækning og overbelastning af indadføren:
Behandlingen kan tage mellem 3 uger og 4 måneder. Undersøgelser viser, at der med træning er en succesrate på 70 % ved alvorlige lyskenskader i løbet af 4 måneder.

Afklemning af lyskenerven:
Smerterne kan ofte fjernes i løbet af 1-3 uger. At fjerne årsagen til afklemningen af nerven vil imidlertid tage 3-6 måneder. Det at fjerne årsagen er vigtigt i forsøget på at undgå, at skaden opstår igen.
Lænde smerter

Lokalisering:
Smerterne kendetegnes ved ofte at være kraftige. Smerterne sidder ofte lokalt i lænden, og kan have udstråling til benene.

Årsag:
Årsagerne er mangfoldig, og forklaringerne på årsagen kan varierer mellem forskellige behandlere. Der er blandt fysioterapeuter en udbredt holdning til at det er bruskskiverne mellem ryghvirvlerne der forskyder sig, og derved via tryk forøgelse omkring nerverne, giver en lokal eller udstrålende smerte. Ved andre behandler er der en opfattelse af, at det er led i ryggen der forskyder sig, og derved producerer smerten.
Det der bør holdes fokus på er hvorfor ubalance i ryggen er opstået – hvad enten den har forårsaget en bruskskive forskydning eller en led forskydning.

Undersøgelse og behandling:
Årsagen til en ryggene skal oftest findes i den anatomi vi har medfødt eller skabt os gennem livet, eller den belastning vi udsættes for i dagligdagen. Derfor bør man undersøge kroppens grundlæggende anatomi, i form af ledstillinger, stærke og svage muskler og hvilke belastninger du udsættes for på arbejde, i sport osv.

Ved denne undersøgelse vil man ofte finde et mønster, hvor man eksempelvis kan se, at man lægger vægten mere på det ene ben end det andet, at hoften er mere bøjet i den ene side, at man falder fremad med det en skulder led, roterer ryggen til den ene side osv.

Behandlingen vil bestå af en flere grenet indsats, som afhænger af undersøgelses resultaterne. I behandlingen vil der ofte være korrektion af kropsholdning, arbejdsstillinger, styrketræning, bevægelighedstræning, alt sammen til formål at flytte belastningen fra det udsatte område. Kun på den måde vil man opnå en blivende effekt.

Prognose:
Meget forskelligt, men de fleste ryg gener aftager efter 2-3 måneder, dog vil mere alvorlige tilfælde have et mere kronisk forløb.

 

Smerter i nakken

Lokalisering:
Smerterne opleves i selve nakken, og i visse tilfælde med udstråling til nakken og armene.

Årsag:
Oftest stammer problemet fra et holdningsproblem i kroppen, der udspringer fra den siddende stilling. Man har i den siddende stilling, en tendens til slappe muskulaturen i bugen/ryggen og derved at falde sammen. Herved vil ryggen krummes og hoved vil skubbe sig fremad. Hovedets vægt vil således falde foran kropsstammen og dette vil overbelaste nakkens muskler, bruskskiver og knogler.

Undersøgelse og behandling:
Grundlæggende vil undersøgelsen afklarer om smerterne stammer fra en nedbrydning af nakkens strukturer, eller blot en forskydning. En nedbrydning vil oftest være permanent, men smerterne kan oftest afhjælpes. En forskydning vil oftest kunne korrigeres tilbage til det optimale.

For at ændre på årsagen til prblemet, bør man have forskellige tilgange i sin behandling. Styrketræning kan bedre udholdenheden i holdnings muskulaturen, bevægelighedstræning kan oftest korrigere det smerte udløsende, og ergonomisk optimering af dagligdagen gør at man atter ikke føres ind i årsagen til problemet.

Prognose:
Meget varierende, men de fleste nakke smerter vil aftage i løbet af 14 dage. Ved udstrålende smerte bør man være meget opmærksom og der kan ofte være tale om længere forløb.

 

Skuldersmerter

Lokalisering:
Skulderleddet strækker sig fra brystbenet og om til skulderbladet, og derfor kan smerterne være lokaliseret i hele dette forløb. Smerterne kan ofte flyve lidt fra det ene, og til det andet område og ofte stråler smerterne fra det maksimalt ømme punkt.

De mest normale smerter er for oven på skulderleddet og foran på skulderleddet. For oven, er ofte grundet en af klemning mellem skulderbladet og overarms knoglen. Når smerterne kommer foran på skulderen ses ofte en irritation af senen fra overarmsmusklen eller et dybere liggende problem i skulderleddet.

Årsag:
Ved sport stammer generne oftest fra overbelastning (for meget træning, for hurtigt!!), kombineret med en dårlig holdning i skulderleddet. Den dårlige holdning kan komme momentant via udtrætning af musklerne, eller være relateret til din grundlæggende krops holdning/bevægelses teknik.

Undersøgelse og behandling:
Da skulderleddet har meget stor bevægelighed, er det ekstremt afhængig af sin muskulatur. Muskel undersøgelsen er således afgørende for at finde frem til overbelastede muskler, manglende kraft, manglende udholdenhed og stramhed.

Den generelle ledstilling undersøges med og uden belastning, og man lokaliserer smerter og manglende kontrol.

Via undersøgelse af muskel- og led funktionen, udarbejdes en profil over svage områder og behandlingen igangsættes.

For at forebygge fremtidige skulderproblemer, bør man screene ens hverdag belastninger, i from af arbejdsstillinger og/eller teknik i sport. Ud fra dette bør man korrigerer fejlbelastninger, dette gøres oftest via et besøg på arbejdet eller i træningshallen.

Prognose:
Da skulderen påvirkes af mange muskler og samspillet mellem disse er meget komplekst, kan en skulderskade være langvarige. Det er derfor vigtigt at du som patient, får et klar overblik over behandlingens faser. Herved vil du lettere kunne se mål og fremgang, og derved opretholde motivation. 

En normal skulderskade vil tage mellem 2 uger og 3 måneder.

 

Albue smerter

Lokalisering:
Smerterne er oftest lokaliseret på indersiden eller ydersiden af albueleddet (ved albue knoldene!!). Smerterne er oftest relateret til et muskel hæfte, for de muskler de fører hånden og fingrene bagud (ydersiden af albuen) eller dem der fører dem fremad (indersiden).

Årsag:
De fleste smerter vil stamme fra monoton eller kraftig overbelastning af håndens/underarmens muskler. Endvidere vil man ofte se manglende evne til at holde hånden i neutral stilling – i lige linje med underarmen.
Man har i undersøgelser fundet en relation mellem nakken og albue smerter. Et tryk på en nakke nerve kan således udløse smerter i albuen, som er meget svære at differentierer fra det muskulære problem. Oftest vil man via grundig undersøgelse af nakken kunne skelne de 2 tilstande.

Undersøgelse og behandling:
Først vil man test underarmens muskler og nerver. Man vil her søge efter genkendelige smerter. Man vil via berøring eller ultralyds scanning lokaliserer smerten. Via ultralyd vil man ofte kunne ve om der er forandringer i musklen eller senen.
For at udelukke nakke problemet vil undersøge nakkens bevægelighed.

Når problemet stamme fra en overbelastning af musklerne, vil behandling bestå af styrketræning af de belaste muskler. Dette kan virke omvendt, da dette jo egentligt har udløst problemet. Imidlertid vil styrketræningen være med til at øge opbygningen af senen og musklen. Herved vil tingene normaliseres.

Det er i valget af styrketræning, meget vigtigt at opbygge belastningen og vælge øvelserne i forhold til den belastning du udsætter din albue for i dagligdagen.

Prognose:
Albue smerter vil ofte kunne behandles på 1-3 måneder. Dog kan nogle albuer være meget langvarige og man bør i disse tilfælde undersøge yderligere (ultralyds scanning, nakken undersøgelse osv.)

 

Håndledssmerter

Lokalisering:
Smerterne kan sidde på såvel oversiden som undersiden af håndleddet.

Årsag:
Smerterne kan stamme fra en betændelse i seneskederne. Dette er de rør, senerne løber igennem, i det de passerer fra underarmen og ud i hånden. Årsagen til dette er oftest overlastning af disse sener, via for hårdt arbejde med hånden.
Endvidere kan det stamme fra en forskydning af en håndrods knogle. Der findes 8 håndrodsknogler og disse kan forskyde sig i forhold til hinanden. Via forskydningen kan der opstå irritation af andre strukturer omkring håndleddet.

Undersøgelse og behandling:
Man undersøger håndens bevægelse og musklernes funktion og leder efter genkendelige symptomer.
Ved seneskedehinde bevægelse laves let styrke og bevægeligheds træning. Ved knogle forskydninger bevæger man knoglerne igennem.

Prognose:
Seneskedehindebetændelse kan være langvarigt, det afgørende er at reagerer i god tid. Her vil det oftest bedres i løbet af 2-4 uger. En forskudt knogle vil oftest bedres i løbet af 1-2 uger.

 

Bestil tid her

 

 

 Min adresse

Vingaardsgade 9 - 4. Sal - 9000 Aalborg

 Kontakt mig Tlf. + 45 29 92 89 34  Email adresse jacobiversen@mail.dk  facebook - Lad os holde kontakten  

 

Designet af: Reklamebureau Ultimate Web, Aalborg